Sa PROF Komunikacije: Neverbalna komunikacija može da utiče na hormone i time poboljša vaš odnos prema samom sebi!


Evo šta savjetuje Amy Cuddy, profesorica cijenjenog američkog univerziteta Harvard u svojoj emotivnoj ispovijesti za TED talks. Pogledajte video i pročitajte prevod koji su za vas priredile PROF komunikacije 

O govoru tijela (neverbalna komunikacija) smo pisali i pišemo već godinama. Trudimo se da ovu oblast Komunikologije promoviramo na svaki mogući način i svakom prilikom. Radimo to jer nama komunikologija nije strana ili neobična, no kako je kao struka prilično nova na balkanskim prostorima, pa tako i u BiH, osjećamo potrebu da damo i svoj doprinos u promociji ali i osvjetljavanju svega onoga što komunikologija podrazumijeva. I ne samo komunikologija, nego posebno neverbalna komunikacija tj.govor tijela. Neki upotrebljavaju i termin „jezik tijela“.  Svejedno, radi se o istoj stvari. Mnogi nam kažu da u tome uspijevamo i drago nam je zbog toga. Saznali smo da su neki lokalni, ali i državni fakulteti u BiH također nedavno uveli neverbalnu komunikaciju kao obavezni predmet na katedri Komunikologije, pa smo na to posebno ponosni, uzimajući u obzir da se još od 2009/10 bavimo analizama javnih ličnosti i promocijom oblasti neverbalne komunikacije i njenog značaja za komunikaciju općenito. Vjerovatno smo i mi „krivi“ za to što će od sada neke buduće mlade kolege na sistematski način izučavati ovaj predmet na političkim naukama. Kao gostujuće predavače na temu „govora tijela“ su nas nedavno pozvale i kolege sa fakulteta iz Beograda. U današnjim vremenima, znanje je rijetkost koja i dalje na sreću može da približi ljude. Radujemo se saradnji.

Pročitajte više ovde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s