Bh. dijaspora traži zastupnike i lakši način glasanja


izboriBosnaskohercegovačka dijaspora je jedan od najvažnijih finansijskih, lobističkih i reprezentativnih elemenata za cijelu zemlju, međutim nije dovoljno iskorištena niti je priznata koliko bi trebala. Prema trenutnim podacima koje je nedavno objavila CIK nešto malo više od 9500 građana BiH iz dijaspore se registrovalo za glasanje. Tokom nedavno održanog Kongresa Svjetskog Saveza Dijaspore BiH u Sarajevu značajna rasprava se vodila o predstojećim izborima i svakom narednom izbornom ciklusu. Dijaspora traži od vlasti u domovini da osiguraju mjesta za predstavnike dijspore u svim parlamentarnim tijelima na svim nivoima počev od opštinskog do državnog nivoa vlasti. Birački proces, ovakav kakav je danas, predstavlja jedan od najvećih problema za građane BiH koji žive izvan zemlje i SSDBiH ima prijedloge za poboljšanje. 

U dokumentu pod naslovom “Iseljeništvo i izbori u BiH 2014. godine”, autora Faruka Tičića, koji je predstavljen tokom Kongresa u Sarajevu SSDBiH pozvao je još jednom vlasti u Bosni i Hercegovini ali i međunarodnu zajednicu da uspostave zasebnu biračku jedinicu za dijasporu. Ovaj zahtjev se temelji na praksi drugih evropskih demokracija koje su omogućile svojim dijsporama mjesta u Parlamentima.

“Na taj način se Dijaspori BiH omogućuje da predlaže i bira svoje kandidate preko kojeg će dijaspora postati aktivan činilac u rješavanju kako svojih, tako i društveno političkih i ekonomskih problema. Zašto ne slijediti primjere naših evropskih susjeda, u parlamentu Italije 4 od 6 mjesta dijaspore u Senatu i 7 od 12 mjesta u Predstavničkom domu, u parlamentu Hrvatske ima tri fiksna predstavnika dijaspore itd? Danas u svijetu postoji 11 država koje svojim građanima u inozemstvu dopuštaju ne samo pravo da glasuju iz inozemstva nego im također omogućavaju da izaberu svoje predstavnike koji će ih predstavljati u njihovim nacionalnim zakonodavnim tijelima”, stoji u ovom dokumentu. 

Prema podatcima koji su trenutno dostupni dijspora svake godine kroz bankarske transakcije u BiH upumpa nekoliko milijardi dolara, plus sredstva koja dođu kroz vanbankarske kanale (direktno dano članovima porodice ili dano kao direktna pomoć onima u potrebi op.a.). Ova sredstva bi se mnogo bolje i mnogo lakše mogla kanalizirati ukoliko bi dijaspora imala svoje predstavnike tijelima vlasti. Time bi se osiguralo da se sredstva upute u ona područja i sektore društva gdje su najpotrebnija, ali bi i trošenje bilo mnogo lakše kontrolisati.

parlament bihUključivanjem predstavnika dijaspore u parlamentarna tijela BiH povećao bi se i broj onih koji glasaju na izborima u BiH. Prema podatcima koje ima SSDBiH samo 26% građana BiH koji žive u Švedskoj je glasalo na dvjema ili više izbora u BiH dok ih je skoro 70% glasalo na lokalnim izborima. Također poražavajuće su činjenice o pad broja registriranih i onih koji se odazivaju na izbore u proteklih dvije decenije. Građani Bosne i Hercegovine koji žive izvan zemlje pored mjesta za njihove predstavnike traže da se i na regionalnoj odnosno kantonalnoj i opštinskoj razini biraju predstavnici dijaspore čime bi imali veći uticaj na dešavanja na terenu i bili u mogućnosti da više pomognu svojim sunarodnjacima. Ovakav razvoj situacije i drugačiji pogledi koji bi dolazili od ljudi koji su jedan dio svog života proveli izvan Bosne i Hercegovine mogao bi pomoći da se kroz drugačiju perspektivu gledanja na probleme riješe neki od najvećih trenutih problema. Možda bi glas razuma “sa strane” sa iskustvima drugih zemaljam mogao pomoći da se riješe pitanja Mostara ili recimo integracije manjskih skupina u politički sistem Bosne i Hercegovine.

biraci iz dijspore

Prema podatcima kojima raspolaže SSDBiH

“Za izbore 2010. godine organizovano je i lično glasanje u onim DKP-ima u kojima je broj prijavljenih iznosio najmanje 50.
Za glasanje u DKP-ima ukupno je prijavljeno 1.065 glasača od čega je glasalo 713, a glasanje je organizovano u DKP-ima u Njemačkoj, Austriji, Norveškoj i Danskoj.Glasanje u DKP-ima je bilo planirano i na lokalnim izborima 2008. godine, ali nije izvršeno jer su se samo 224 osobe ukupno prijavile za glasanje u DKP-ima.Također, zbog malog broja prijava birača za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH za Lokalne izbore 2012., Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku da neće organizirati glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH”.

Većina naprednih zemalja danas u svijetu razmišlja o uvođenju elektronskog glasanja. Razlozi za ovakave inicijative se kriju u činjenici da ljudi danas mnogo češće poslove i dnevne obaveze obavljaju putem elektronskih uređaja. Također uvođenjem elektronskog glasanja privukli bi se mladi ljudi da glasaju i budu društveno aktivni, dok bi se zabačenim područjima omogućilo jednostavnije prakticiranje njihovih demokratskih prava i građanskih dužnosti.

“Smatramo da su se tehnički uslovi za elektronsko glasanje stekli Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom matičnom broju i ustanovljenom bazom podataka u CIPS-u. Koliko znamo ti zakon su dopunjeni zakonima objavljenim u Službenim glasnicima BiH-e, broj 63/08 od 05. 08. 2008. godine u članu 10 i broj 32/01 od 12. 01. 2009, predviđeno je i dodjeljivanje JMB elektronskim putem između DKP-a BiH i nadležnog tijela. Možda ova povoljnost se može iskoristiti da se uvede elektronska registracija, a prema tome i samo glasanje. Na ovaj način, omogućuje se svakom našem državljaninu, koji se registruje i pravo na biometrijske pasoše. Pozdravljajući ovakvu odluku kao veoma praktičnu, istovremeno predlažemo da se ta mogućnost iskoristi i za automatsku elektronsku registraciju potencijalnih glasača naravno u suradnji s Centralnom izbornom komisijom, a time i otvori put ka elektronskom glasanju” istaknuto je tokom Kongresa.

Uz ovo bh. dijaspora traži da se provede ukidanje aktivne registracije za birače izvan zemlje čime bi se povećao broj onih koji bi se odazvali na biračka mjesta i ispunili svoju građansku dužnost. Vrijedno je napomenuti kako se za građane u zemlji primjenjuje pasivna registracija koja od njih ne zahtjeva da se za svaki izborni proces ponovo registruju. Da bi se ostvarila bolja komunikacija između dijaspore i domovine SSDBiH traži od vlasti u Sarajevu da što prije formiraju posebno ministarstvo za dijasporu, također da se donese i Zakon o dijaspori te da se dijaspora kako je već navedeno odredi kao posebna izborna jedinica.

Dervo-Sejdic-Jakob-FinciOdnos domovine prema dijspori je veoma važno pitanje koje je bilo razmatrano tokom posljednjeg Kongresa SSDBiH u Sarajevu gdje je zaključeno da se i pored ignorantskog odnosa vlasti u Sarajevu neće odustati od rada na pozivanju građana da se odazovu na izbore u oktobru. SSDBiH je još jednom čvrsto podržao odluke Suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju “Sejdić-Finci” te je od vlasti u Sarajevu zatraženo da se ova odluka i provede u djelo, a kao što znamo ova odluka je direktno vezana uz izborni proces u Bosni i Hercegovini i biračka prava građana Bosne i Hercegovine. Također je upozoreno na velike resurse koje dijaspora ima i koji bi ukoliko to vlasti žele mogli biti stavljeni na raspolaganje i pomoći napretku Bosne i Hercegovine.

“Razvojni resursi dijaspore uključuju financijski, ljudski i socijalni kapital. Pod financijskom kapitalom se misli na transfer novčanih doznaka iz dijaspore, štednju, direktna investiranja dijaspore i robnu razmjenu. Ljudski kapital podrazumijeva obrazovanost, stručnost i kvalifikovanost dijaspore, a socijalni nove društvene, kulturne i političke vrijednosti migranata koje mogu pomoći društvenom i ekonomskom razvoju zemlje porijekla i poslužiti kao most saradnje na međunarodnom nivou. Sve su to razlozi koji bi trebali da probude interesovanje svih onih koji trebaju da vode računa o dijaspori pa tako da i zajedničkim snagama CIK i dijaspora iznađu najbolje solucije kako bih aktivirali bh dijasporu i bh građane da glasaju. Na kraju SSD BiH poziva sve bh građane da uzmu učešća prilikom oktobarskih izbora, a posebno bh građane iz dijaspore. Da li je kasno da se nešto mijenja oko Zakona o izborima, mislimo da nije, jer se očekuje i odluka Ustavnog suda o Zakonu o prebivalištu koji je izglasan u RS”, rečeno je tokom Kongresa. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s