I am an enthusiastic, focused and organized editor, writer and blogger specializing in print and online media.  I researched, wrote and edited articles on topics including Bosnian and international politics, the arts, new media, popular culture, sports and religion.  In the past years, I managed to increase my knowledge of Canadian, local, international and Balkan politics, and identified new resources to further develop my knowledge and research skills. Interested in journalism, communications, history, culture, sports, books, technology. Currently serving as Newsroom Editor at FACE TV Sarajevo. Contacts: E: emilavic@gmail.com Twitter:@EsmirMilavic LinkedIn: EsmirMilavic

Ja sam aktivan, fokusiran i organizirani urednik, pisac i bloger specijaliziran u tiskanim i online medijima. Istraživao sam, napisao i uredio članke o brojnim temama, uključujući bosanskohercegovačku i međunarodnu politiku, umjetnosti, nove mediji, kulturu, sport i religiju. U posljednjih nekoliko godina, sam uspio povećati svoje znanje o kanadskoj, lokalnoj, međunarodnoj i balkanskoj politici, a i usvojio nove resurse za daljnji razvoj svoje znanje i vještine istraživanja. Zanima me novinarstvo, komunikacija, povijest/istorija, kultura, sport, knjige, tehnologija. Trenutno na dužnosti Šefa Deska IPP-a FACE TV Sarajevo. Kontakti: E: emilavic@gmail.com Twitter: @EsmirMilavic LinkedIn: EsmirMilavic